Menu Sluiten

volleyballen met corona

Op deze pagina geven we de informatie die met corona te maken heeft. Alle info is belangrijk maar je kunt vrij snel bepaalde onderwerpen selecteren.

Fusion Rotterdam is blij dat we weer onze eigen Alexanderhal in kunnen om te volleyballen en elkaar ook weer op sportief gebied te ontmoeten. Je zult begrijpen dat dit, vanwege het coronavirus, onder beperkende voorwaarden mag. Hier lees je de regels die gelden in de hal.

Wij willen jullie op het hart drukken dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van besmettingen op de vereniging. Rotterdam is de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws geweest als het gaat om het aantal coronabesmettingen, hierdoor is er strikt beleid vanuit de gemeente. Recente voorbeelden laten zien dat het tot gevolg kan hebben dat clubs gedeeltelijk of zelfs geheel dicht moeten voor 10 dagen! De gevolgen kunnen dus serieus zijn!

Leidend voor de regels van Fusion Rottedam zijn:

Welke regels er gaan gelden voor de competitie zijn op dit moment nog niet bekend, duidelijkheid wordt hierover door de Nevobo gegeven in de richtlijnen die 1 september online zullen komen.

Mocht je positief getest zijn laat dit het bestuur en jouw team zo spoedig mogelijk weten, wij zullen in overleg met de GGD kijken wat een juiste manier van handelen is voor Fusion Rotterdam. Vooralsnog zullen we het team bij het ontbreken van klachten vragen om 1 week niet te trainen om te kijken of er klachten komen.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden.

 • Blijf ook thuis als je een test hebt laten doen en je wacht op de uitslag.
 • Wanneer er tijdens het volleyballen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis en laat je testen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was vaak en goed je handen (min. 20 seconden) met water en zeep.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives)
 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • Personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • Personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat.

Dat wil dus zeggen dat je tijdens het sporten geen rekening hoeft te houden met de 1,5m regel, maar daarbuiten wel. Dat houdt in dat je tijdens time-out wel 1,5m afstand houdt.

 • Sinds 1 juli geldt dat alle leeftijdsgroepen normaal spelcontact mogen hebben.
  Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft er dus geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten en verlaat kleedkamers en sporthal na afloop zo spoedig mogelijk.
 • Bij de entree van de sporthal en in het materialenhok zullen desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Deze zijn te vinden in een doorzichtige box met daarop de tekst: Corona-Fusion Rotterdam.
 • Kleedruimtes, douchevoorzieningen en toiletten dienen zo min mogelijk gebruikt te worden, bij voorkeur niet.
 • Dus thuis douchen en de sportkleding aan trekken, waardoor je in de sporthal alleen de binnensportschoenen aan hoeft te trekken.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
 • Je zorgt ervoor dat je na je training direct de sporthal verlaat. Dit betekent ook niet napraten in de hal van de sporthal.
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Komt u uw kind halen/brengen, kom dan niet de hal in maar wacht buiten in de buurt van de hal.
 • Per team is het toegestaan om maximaal 4 ‘toeschouwers’ (ouders, verzorgers, publiek, aanmoedigers) mee te nemen.
 • Ouders en toeschouwers zijn alleen welkom op het balkon (boven) en dus niet beneden in de hal! Daarbij is een maximum van 20 personen op het balkon toegestaan. Wanneer de tribunes zijn uitgerold, geldt een maximum van 30 personen per uitgerolde tribune. Houdt daar alstublieft rekening mee.

Onze hal wordt verhuurd door het Sportbedrijf Rotterdam, zij zorgen ervoor dat alle nodige maatregelen in de sporthal getroffen zijn. Omdat in de hal naast volleybal bij Fusion Rotterdam ook schoolsporten en basketbal van Rotterdam Basketbal plaatsvindt, heeft Sportbedrijf Rotterdam Covid-19 signalering in de hal aangebracht. Ook hebben zij richtlijnen voor de hal opgesteld (zie onder).

Extra maatregel die vanuit Sportbedrijf Rotterdam geldt:

 • we mogen de scheidingswanden niet gebruiken omdat nog niet is bepaald dat de ventilatie dan voldoende is om veilig te sporten. De scheidingswanden moeten dus omhoog blijven.

 • Bij wedstrijden staan we toe dat er naast spelers maximaal 4 personen extra meekomen. Dit is technische begeleiding, toeschouwers, ouders/verzorgers of andere niet-spelers. Degenen die niet tot technische staf behoren dienen op de uitgerolde tribunes of balkon plaats te nemen.
 • Op het balkon is het maximum aantal personen vastgesteld op 20.
 • Bij de maatregelen in de Alexanderhal hoort nog het aantal toeschouwers per uitgerolde tribune dat is gesteld op 30. Na het uitschuiven is onze inschatting dat met 1,5m afstand dit wellicht niet haalbaar is. We moeten sowieso de 1,5m afstand respecteren.
 • Voorlopig willen we iedereen ontmoedigen om tijdens trainingen aanwezig te zijn indien zij niet strikt noodzakelijk in de hal dienen te zijn.

Voor eet- en drinkgelegenheden zoals onze kantine gelden de regels die ook in de horeca gelden en welke zijn bepaald door de gemeente Rotterdam:

 • gezondheid checken;
 • aanwijzen van zitplaats
 • bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
  • volledige naam;
  • datum, aankomsttijd van het bezoek;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • toestemming.
 • deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaard worden waarna ze vernietigd worden door de exploitant;

Om aan het bovenstaande zo goed mogelijk invulling te geven is de kantine-opstelling aangepast en zijn er uitsluitend zitplaatsen beschikbaar. Daarnaast staat er een box in de kantine met daarop: bezoekers kantine Fusion Rotterdam. Daarbij liggen er briefjes waarop de contactgegevens achtergelaten dienen te worden. Dit geldt ook als er na de training iets gedronken wordt in de kantine.  Bij niet naleving van deze regels kan het bestuur besluiten de kantine op trainingsavonden te sluiten.

Daarnaast gelden nog de volgende regels:

 • Bij het betreden van de kantine dienen de handen ontsmet te worden.
 • Tijdens het nuttigen van een drankje en/of hapje dient u zoveel mogelijk op uw plaats te blijven zitten.
 • Uitsluitend met pin betalen.
 • Personen uit één huishouden mogen aan één tafel. Twee personen uit verschillende huishoudens kunnen aan één tafel. Niet met meerdere personen.
 • De barvrijwilliger is verplicht en bevoegd om bezoekers van het sportcafé aan te spreken, als de voorgeschreven regels en/of aanwijzingen niet opgevolgd worden.
 • De kantine kent maximaal 10 plaatsen op 1,5 meter afstand langs het raam richting het sportveld.