Menu Sluiten

volleyballen met corona

Op deze pagina geven we de informatie die met corona te maken heeft. Alle info is belangrijk maar je kunt vrij snel bepaalde onderwerpen selecteren.

Fusion Rotterdam is blij dat we weer onze eigen Alexanderhal in kunnen om te volleyballen en elkaar ook weer op sportief gebied te ontmoeten. Je zult begrijpen dat dit, vanwege het coronavirus, onder beperkende voorwaarden mag. Hier lees je de regels die gelden in de hal.

Wij willen jullie op het hart drukken dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van besmettingen op de vereniging. Rotterdam is de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws geweest als het gaat om het aantal coronabesmettingen, hierdoor is er strikt beleid vanuit de gemeente. Recente voorbeelden laten zien dat het tot gevolg kan hebben dat clubs gedeeltelijk of zelfs geheel dicht moeten voor 10 dagen! De gevolgen kunnen dus serieus zijn!

Leidend voor de regels van Fusion Rottedam zijn:

 • De voorschriften van de overheid,
 • De voorschriften vanuit Nevobo,
 • De richtlijnen van het NOC*NSF,
 • De regels van Sportbedrijf Rotterdam (zie onderaan).

Mocht je positief getest zijn laat dit het bestuur en jouw team zo spoedig mogelijk weten, wij zullen in overleg met de GGD kijken wat een juiste manier van handelen is voor Fusion Rotterdam. Vooralsnog zullen we het team bij het ontbreken van klachten vragen om 1 week niet te trainen/spelen om te kijken of er klachten komen.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden.

 • Blijf ook thuis als je een test hebt laten doen en je wacht op de uitslag.
 • Wanneer er tijdens het volleyballen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis en laat je testen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was vaak en goed je handen (min. 20 seconden) met water en zeep.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives)
 • Kom niet te vroeg naar de training of je wedstrijd en kom omgekleed naar de hal.
 • Blijf niet te lang voor de klapdeuren hangen maar ga direct naar je veld! Wij merken dat veel teams de gewoonte hebben om bij binnenkomst voor de klapdeuren te wachten, doe dit niet want dit zorgt voor opstoppingen bij binnenkomst.
 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • Personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • Personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat.

Dat wil dus zeggen dat je tijdens het sporten geen rekening hoeft te houden met de 1,5m regel, maar daarbuiten wel. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld tijdens een time-out wel 1,5m afstand houdt.

 • Sinds 1 juli geldt dat alle leeftijdsgroepen normaal spelcontact mogen hebben.
  Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft er dus geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten en verlaat kleedkamers en sporthal na afloop zo spoedig mogelijk.
 • Bij de entree van de sporthal en in het materialenhok zullen desinfectiemiddelen beschikbaar zijn.
 • Kleedruimtes, douchevoorzieningen en toiletten dienen zo min mogelijk gebruikt te worden, bij voorkeur niet.
 • Dus thuis douchen en de sportkleding aan trekken, waardoor je in de sporthal alleen de binnensportschoenen aan hoeft te trekken.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
 • Je zorgt ervoor dat je na je training direct de sporthal verlaat. Dit betekent ook niet napraten in de hal van de sporthal.
 • Voor wedstrijden in de 2e divisie en lager is het toegestaan om in onderling overleg tussen de beide teams er voor te kiezen om tijdens de wedstrijd niet te wisselen van speelhelft. Dat geldt dus bij Fusion Rotterdam voor alle teams.
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Komt u uw kind halen/brengen, kom dan niet de hal in maar wacht buiten in de buurt van de hal.
 • Voor CMV- en jeugdteams vallen benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding en mogen dus wel in de hal.

Het is niet meer toegestaan om publiek te hebben bij de wedstrijden en trainingen. Bij uitwedstrijden van CMV en jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd, tenzij in het protocol van de thuisspelende club is aangegeven dat ook voor deze groep geen ruimte beschikbaar is.

Op vrijdagavond 2 okt jl. is het kabinet met een dringend advies voor het dragen van mondkapjes gekomen. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. De impact hierop in de sporthal is als volgt:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers, aanwezige jury en anderen, die bij de teambegeleiding horen, houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Kortom, er zijn weer een aantal nieuwe maatregelen en adviezen welke we moeten volgen. Wij zijn tot nu toe tevreden over de opvolging van de maatregelen door onze leden, maar blijf scherp op de naleving! Samen kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen blijven volleyballen!

En dat het snel mis kan gaan is recent gebleken bij een vereniging bij ons uit de regio. Dit heeft tot gevolg gehad dat de betreffende club voor 2 weken alle activiteiten heeft moeten stilleggen, dit willen wij uiteraard met elkaar voorkomen! Indien er binnen het team twijfels zijn over klachten of heb je niet genoeg spelers vanwege klachten neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat voor het verplaatsen van je wedstrijd.

Vanaf 29 september is de kantine gesloten.

Onze hal wordt verhuurd door het Sportbedrijf Rotterdam, zij zorgen ervoor dat alle nodige maatregelen in de sporthal getroffen zijn. Omdat in de hal naast volleybal bij Fusion Rotterdam ook schoolsporten en basketbal van Rotterdam Basketbal plaatsvindt, heeft Sportbedrijf Rotterdam Covid-19 signalering in de hal aangebracht. Ook hebben zij richtlijnen voor de hal opgesteld (zie onder).

Extra maatregel die vanuit Sportbedrijf Rotterdam geldt:

 • we mogen de scheidingswanden niet gebruiken omdat nog niet is bepaald dat de ventilatie dan voldoende is om veilig te sporten. De scheidingswanden moeten dus omhoog blijven.