Menu Sluiten

Verenigen doe je samen

De vereniging draaiende houden doen we samenFusion Rotterdam is van ons allemaal en daarom willen we graag dat je meedoet om samen de verantwoordelijkheid te dragen!

Interesse? Je bent hard nodig! Stuur een mail naar voorzitter@fusionrotterdam.nl. (Niks engs aan, dit is ook gewoon een vrijwilliger!)

Openstaande vacatures

Een trainersbegeleider begeleidt de trainers tijdens hun trainingen. Dat kan op pedagogisch en didactisch vlak maar ook op technisch en tactisch gebied. Het doel is om trainers te laten zien wat goed gaat en te leren wat beter kan. Door de trainers te begeleiden zullen zowel zij als de volleyballers meer plezier en passie ervaren.

Een trainersbegeleider bij Fusion Rotterdam is positief ingesteld, benaderbaar en kan coachend samenwerken met trainers. Jouw focus ligt op pedagogische en didactische aspecten van de trainersrol.

De trainersbegeleider valt onder de verantwoordelijkheid van de technische commissie (TC Jeugd).

Kom jij ons team versterken?

taken

  • Het verzorgen van trainingen voor de aangewezen teams, continuïteit in de trainingen aan te brengen en tijdig te zorgen voor vervanging bij eventuele afwezigheid.
  • Deelnemen aan informatieavonden en cursussen en opleidingen is voor de trainers van de prestatieteams een verplichting voor zover ze nog niet de passende opleidingen hebben genoten. Voor de overige trainers is het wenselijk.
  • Het formuleren van doelstellingen in overleg met het betreffende team voor zover het de sociale teams betreft. Het uitvoeren van de ambitie om doorstroom en aansluiting bij de top te bereiken voor zover het de prestatieteams betreft.
  • Invloed uitoefenen op de trainingsopkomst en -inzet door teams te wijzen op de verantwoordelijkheid voor hun eigen leden en naar elkaar. Niet komen trainen en spelen heeft gevolgen voor de andere teamleden. De trainer speelt hierin een belangrijke rol.
  • De trainer is aanspreekpunt voor het team en ouders voor het oplossen van knelpunten, nadat de teams eerst zelf intern hebben geprobeerd een oplossing voor het probleem te zoeken.
  • Als de trainer er met het team niet uitkomt is de coördinator van de subcommissie van het betreffende team het eerste aanspreekpunt. Die wordt geacht in goed overleg tot een oplossing te komen. De trainer heeft een belangrijke rol in de opvang van instromende jeugdleden. De prioriteit ligt bij de opvang van het jeugdlid. De wensen en behoeften van het opvangende team komen op de tweede plaats.

verwachte inspanning
Wekelijks: per training 2u, per wedstrijd 2u en 1u extra voor andere onderdelen gedurende het hele seizoen vanaf mid/eind aug tot en met rustigere periode na de competitie.

taken

–  contactouder voor de CMV-teams zoeken en aanstellen
–  b
ijhouden lijst en contactgegevens van contactouders
– beheren WhatsApp groep contactouders
– communiceren van boodschappen vanuit de vereniging/het bestuur richting contactouders

verwachte inspanning

Gedurende het hele seizoen gericht op communicatie; dit zal gemiddeld ongeveer 30 minuten per week inhouden. Piek in augustus met actualiseren van lijst contactouders.

taken

– benaderen nieuwe sponsors voor bijdrage aan de vereniging
– contact houden met bestaande sponsors voor binding en continuering van bijdrage aan de vereniging
– jaarlijks doel stellen met betrekking tot sponsor inkomsten
– coördinatie facturering bijdragen
– opstellen sponsorcontracten
– bijdragen aan bedrijventoernooi
– organiseren Grote Club Actie
– zoeken en beheren deelnemers aan Vrienden van Fusion
– zoeken en beheren deelnemers aan Soep van de week
– zoeken en beheren deelnemers aan Fruit van de week
– bedenken nieuwe, creatieve manieren om inkomsten voor de vereniging te genereren (met een link naar sponsoring)
– 0ndersteunen van het bedrijventoernooi (hulp bij organisatie, uitnodigen teams gekoppeld aan sponsors)
– afstemmen met kledingcommissie en overige commissies met betrekking tot bedrukken kleding
– afstemmen met externe partijen voor productie reclame uitingen (reclame borden e.d.)
– berichtgeving via weekbericht, sociale media en website over nieuwe sponsors, Vriend van de week, kennis maken met sponsors

verwachte inspanning
Het gehele seizoen ongeveer 15 tot 30 minuten per week

 

Als algemeen bestuurslid zal jij toezien op een divers takenpakket binnen de vereniging. Hierbij moet je denken aan: zaken omtrent scheidsrechters, de kantine, je zult deel uitmaken van Stichting Beheer Alexander.

Samen met het bestuur zorg jij ervoor dat de vereniging zo soepel mogelijk draait. Je draagt bij aan de gezonde en bruisende vereniging!

Heb je andere ideeën om bij te dragen aan het verenigingsgevoel? Kun je hulp bieden? Mail dan ook alsjeblieft naar voorzitter@fusionrotterdam.nl.