Menu Sluiten

Vertrouwenspersoon

Bij volleybalvereniging Fusion hebben we een vertrouwenspersoon.

Voor het geval er iets is dat je dwars zit op de vereniging en waarbij je het niet zelf kunt of wilt oplossen en ook niet naar het bestuur wil stappen. Op het contactformulier kies je voor ‘vertrouwenspersoon’.

We willen een volleybalvereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met de sport en met andere activiteiten. Het is de bedoeling dat iedereen zich thuis voelt en daar hoort bij dat we met respect met elkaar omgaan. We pesten niet, we discrimineren niet (op welk vlak dan ook), we doen niet aan intimidatie. We spreken elkaar er op aan als er toch sprake is van ongewenst gedrag.  Dat is niet alleen een taak (plicht) van het bestuur, dat is een verantwoordelijkheid van iedereen die lid is of ouder van een jeugdlid van onze vereniging.

Toch kan het ondanks deze goede voornemens gebeuren dat fout gedrag voor komt. Binnen Fusion willen we dit graag voor zijn, er in elk geval zo vroeg mogelijk bij (kunnen) zijn. Dat is dan ook een belangrijke reden om een vertrouwenspersoon te hebben: een centraal aanspreekpunt voor iedereen om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging met elkaar omgaan leuk en veilig blijft.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die er zijn vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op wordt gereageerd. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en alle spelers.

Daarbij : snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie maakt dat het niet erger wordt en dat ook herhaling zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of jouw team, dan kun ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt, kunnen gaan over van alles:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof, seksuele voorkeur of anderszins niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een andere speler / speelster, trainer, bestuurslid, coach of iemand anders binnen de vereniging ervaar je als onprettig. Dit kan in de hal gebeuren, maar ook via de social media.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je (als ouder) zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen vereniging / het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer / coach verstandig is.
  • Iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Maar ook andere onderwerpen die je niet direct met jouw trainer/coach, medespelers, kaderlid of bestuurslid wilt bespreken.

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen, zal duidelijk zijn. Dit gebeurt NOOIT zonder overleg en toestemming van jou.
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaats vinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: toestemming voor geeft, van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

We hebben Astrid Stip bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersonen.

Astrid is jarenlang bestuurslid geweest bij een andere volleybalvereniging. In haar werk als leidinggevende van een architectenburo heeft zij te maken gehad met personeel en uitvoerende teams waarbij tegenstrijdige ideeën en wensen weer op een parallel pad gebracht moeten worden.

Je kunt Astrid bereiken via het contactformulier waarbij je kiest om het bericht aan de vertrouwenspersoon te richten (dat bericht gaat rechtstreeks naar Astrid, zonder tussenkomst van iemand anders).

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden, trainers, ouders of kaderleden van de vereniging plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen de vereniging en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of jouw vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon kan desgewenst ook als bemiddelaar optreden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Fusion.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Fusion.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. 

Het NOC*NSF meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur op het (binnen Nederland) gratis telefoonnummer 0900 – 202 55 90.