Menu Sluiten

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van volleybalvereniging Fusion Rotterdam (Kamer van Koophandel 24336846, Sjanghailaan 275 3066SJ Rotterdam), hierna te noemen: `Fusion Rotterdam`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel dan jouw vraag gerust via het contactformulier onder het menu Contact en richt deze aan de AVG coördinator.

Fusion Rotterdam verwerkt persoonlijke gegevens om de functie van volleybalvereniging te kunnen vervullen.
  • We verzamelen informatie van (potentiële) leden zodat zij kunnen volleyballen. Deze informatie (naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres en foto) hebben we nodig voor de uitvoering van het lidmaatschap. Van leden geven we deze informatie door aan de Nevobo voor het Nevobo-lidmaatschap.
  • Van jeugdleden verzamelen we tevens de informatie van ouders/verzorgers, zodat zij kunnen beslissen dat de jeugdleden kunnen volleyballen.
  • Voor het innen van contributie verzamelen we betaalgegevens.
  • Om tenues in de juiste maat te kunnen bestellen verzamelen we kledingmaten.
  • Fusion Rotterdam communiceert met een digitaal weekbericht waarvoor we mailadressen gebruiken.
  • Na het lidmaatschap houden we, na toestemming, informatie vast voor historische redenen (bijvoorbeeld reünie).
  • Voor het leveren van officials aan de Nevobo houden we van onze officials informatie bij.
  • We verzamelen contactinformatie van mogelijke sponsoren en donateurs, inclusief betaalgegevens.
  • Voor de openers/sluiters delen we informatie met Sportbedrijf Rotterdam zodat zij  van de sleutels van de hal gebruik kunnen maken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken op onze website geen eigen cookies, maar wel de cookies van Google omdat we ook hun formulieren op de site gebruiken.

Zonder uw toestemming verstrekt Fusion Rotterdam uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap bij Fusion Rotterdam , tenzij Fusion Rotterdam wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wij zullen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om u compleet te informeren.

U hebt het recht Fusion Rotterdam te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Fusion Rotterdam op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Fusion Rotterdam deze Privacyverklaring dd. 24/05/2018 verwijdering ook doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Fusion Rotterdam hebben ontvangen.

Fusion Rotterdam treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast tekenen alle kaderleden een geheimhoudingsverklaring over het gebruik van persoonsgegevens. In deze geheimhoudingsverklaring staan ook regels waaraan kaderleden moeten voldoen om met deze gegevens om te gaan.

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Fusion Rotterdam. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Fusion Rotterdam raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Fusion Rotterdam past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Fusion Rotterdam raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Fusion Rotterdam er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Deze versie van de privacyverklaring is opgemaakt op 24/05/2018.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Fusion Rotterdam wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bestuur Fusion Rotterdam

E-mail: via contact formulier op de site.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.