Menu Sluiten

verenigen doe je samen

Vrijwilligers zijn voor iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Zij bepalen mede het succes van de club en gezamenlijk zorgen zij dat de vereniging draait. En het is tevens de charme van een vereniging omdat de vrijwilligers het verenigen in de vereniging doen.

Leden zijn zich niet altijd bewust van wat er allemaal nodig is om een vereniging draaiende te houden en dat moeten we samen doen. Fusion Rotterdam is niet van het bestuur, is niet van de trainers, is niet van de TC, Fusion Rotterdam is van ons allemaal en daar dragen we samen de verantwoordelijkheid voor. Deze verantwoordelijkheid stopt niet bij het betalen van de contributie!

Onderstaand houden we de lijst bij met functies die we moeten invullen. Om ervoor te zorgen dat er één aanspreekpunt is kunnen alle vragen en aanmeldingen gericht worden aan Robin van der Aa.

openstaande vacatures

Als algemeen bestuurslid zal jij toezien op een divers takenpakket binnen de vereniging (hierbij moet je denken aan: zaken omtrent scheidsrechters, de kantine, je zult deel uitmaken van Stichting Beheer Alexander, enz.). Samen met het bestuur zorg jij ervoor dat de vereniging zo soepel mogelijk draait.

taken

 • Contactouder voor de CMV-teams zoeken en aanstellen

 • Bijhouden lijst en contactgegevens van contactouders

 • Beheren WhatsApp groep contactouders

 • Communiceren van boodschappen vanuit de vereniging/het bestuur richting contactouders

verwachte inspanning

Gedurende het hele seizoen gericht op communicatie; ca. 30 minuten per week. Piek in augustus met actualiseren van lijst contactouders.

taken

 • Contactouder voor de jeugdteams zoeken en aanstellen

 • Bijhouden lijst en contactgegevens van contactouders

 • Beheren WhatsApp groep contactouders

 • Communiceren van boodschappen vanuit de vereniging/het bestuur richting contactouders

verwachte inspanning

Gedurende het hele seizoen gericht op communicatie; ca. 30 minuten per week. Piek in augustus met actualiseren van lijst contactouders.

Jaarlijks vinden er 10 rommelmarkten plaats in de Alexanderhal. 5 van deze rommelmarkten zullen in de toekomst georganiseerd gaan worden door Fusion Rotterdam. Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om tegen vergoeding op zondag achter de bar te staan. De bardiensten zullen gedurende de rommelmarkten zijn 9-17 uur.

taken

 • Contact onderhouden met braderie-organisator;

 • Regelen van bardienst op die dag.

 • Regelen van openers/sluiters;

 • Algemeen toezicht houden op een braderiedag (of delegeren);

 • Afstemmen met bestuurslid Fusion Rotterdam;

 • Afstemmen met coordinator bij Rotterdam Basketbal.

taken

 • Begeleiden potentieel nieuwe leden (afspraak maken nav verzoeken, opvangen, introduceren bij juiste trainer/team, nagaan of het meetrainen bevallen is)

 • Nieuwe leden inschrijven

 • Technische commissie informeren over potentiële nieuwe leden

verwachte inspanning

Met name in juni, juli, augustus en september wanneer nieuwe leden zich aandienen; beperkt gedurende de rest van het seizoen.

taken

 • Bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten en feesten.

 • Beheren van budget voor activiteiten en feesten.

 • Uitnodigen en enthousiasmeren van mogelijke deelnemers aan activiteiten en feesten.

 • Afstemmen met andere facetten van de vereniging, zoals de barcommissie, voor het welslagen van de activiteit of feest.

 • Het pro actief bijdragen aan een positieve en gezellige sfeer binnen de vereniging.

 • Aan het begin van het jaar opstellen van een jaarplanning en deze delen richting leden via de website, weekbericht en social media.

De volgende activiteiten en feesten zijn binnen de vereniging bekend:

 • kerst klaverjassen

 • oliebollentoernooi

 • jeugdkamp

 • bedrijventoernooi

 • ouder-kindtoernooi

 • feest

 • paas klaverjassen

 • toernooien door externen (scholen / jeugdzorg)

verwachte tijdbesteding

Het gehele jaar door met pieken in de aanloop naar de genoemde activiteiten.

taken

 

 • Benaderen nieuwe sponsors voor bijdrage aan de vereniging

 • Contact houden met bestaande sponsors voor binding en continuering van bijdrage aan de vereniging

 • Jaarlijks doel stellen met betrekking tot sponsor inkomsten

 • Coördinatie facturering bijdragen

 • Opstellen sponsorcontracten

 • Bijdragen aan bedrijventoernooi

 • Organiseren Grot Club Actie

 • Zoeken en beheren deelnemers aan Vrienden van Fusion

 • Zoeken en beheren deelnemers aan Soep van de week

 • Zoeken en beheren deelnemers aan Fruit van de week

 • Bedenken nieuwe, creatieve manieren om inkomsten voor de vereniging te genereren (met een link naar sponsoring)

 • Ondersteunen van het bedrijventoernooi (hulp bij organisatie, uitnodigen teams gekoppeld aan sponsors)

 • Afstemmen met kledingcommissie en overige commissies met betrekking tot bedrukken kleding

 • Afstemmen met externe partijen voor productie reclame uitingen (reclame borden e.d.)

 • Berichtgeving via weekbericht, sociale media en website over nieuwe sponsors, Vriend van de week, kennis maken met sponsors

verwachte inspanning

Het gehele seizoen ca. 15 a 30 minuten per week

taken

 • Indeling van de relevante teams op speelsterkte met inachtneming van de spelposities en bezetting. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de teams.

 • Inventariseren trainingsbehoefte bij de teams. Er dient dan wel door minimaal 80% van de spelers of speelsters gebruik te worden gemaakt van deze faciliteiten; Elk team bestaat bij voorkeur uit 8 personen, waarbij het laagste team uit minimaal 10 personen moet bestaan, zodat er hoger ingevallen kan worden.

 • Werving en selectie van trainers en coaches voor de teams; Evaluatie van de teamindeling halverwege het seizoen en inventarisatie van wensen, behoefte en ambities van leden voor het komende seizoen. De subcommissie breedtesportteams houdt hier rekening mee bij de teamindeling;

 • Nieuwe leden of herintredende leden, worden ingepast door de subcommissie breedtesportteams op basis van waargenomen speelsterkte.

 • Als in een voorkomend geval dispensatie aangevraagd moet worden neemt de subcommissie breedtesport hiertoe het initiatief.

 • Voeren van inhoudelijk overleg over de selectie en de lopende zaken met de (hoofd)trainers van de prestatieteams.

 • Selectie en opleiding van trainers passend bij het eigen technische programma. De voorkeur gaat uit naar trainer met een VT-opleiding. Daarna is voldoende (spel)ervaring en de intentie om een opleiding te volgen met name voor de talenten- of prestatieteams.

 • Selectie en opleiding van trainer/coaches voor de jeugdteams. Bij voorkeur coacht te de trainer, als dit niet mogelijk blijkt gaat de voorkeur uit naar een coach met een volleybal achtergrond. Als dit niet mogelijk is wordt een ouder gevraagd te coachen. Voor de senioren teams wordt gezocht naar een passende oplossing voor het coachen.

 • Halfjaarlijkse evaluatie van de lopende zaken, zoals de teamindeling, trainersselectie, coaches e.d.

 • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de teams. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar capaciteiten, maar ook naar potentiele groei mogelijkheden. Leeftijd is hierbij van ondergeschikt belang.

 • Aanstelling van een coördinerende ouder/speler die aanspreekpunt is voor de lopende zaken binnen het betreffende team.

 • Overleg met de prestatieteams senioren over de doorstroom van jeugd/senioren en het meetrainen. Ook hiervoor geldt dat er draagvlak gecreëerd wordt bij de ouders en de leden zelf.

 • Uitstroom van jeugd bij overgang naar de senioren voorkomen door jeugd te laten meetrainen met seniorenteams en de doorstroom zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

verwachte inspanning

1u per week, met uitschieters bij begin seizoen ivm aanwas leden en einde seizoen ivm concept teamindeling opstellen en concept trainingsschema. Bij escalaties uit het team kan het ook extra zijn. Ligt er aan hoe vaak dit voorkomt.

taken

 • Samenstelling van de teams in samenspraak met de leden;
 • Opstellen van wijze waarop de teamindeling tot stand komt;
 • Aanspreek- en communicatiepunt voor de recreantenleden;
 • Eventuele doorstroom van recreanten naar regulieren competitie faciliteren;
  • Er worden trainingsfaciliteiten aangeboden voor minimaal 1 x per week te trainen. Deze kunnen samen vallen met eventuele wedstrijden;
  • De teams worden tijdig aangemeld bij het secretariaat, zodat ze kunnen worden ingeschreven indien wenselijk voor de competitie;
 • De subcommissie-recreanten regelt de deelname aan de wedstrijden;
 • De subcommissie-recreanten zorgt ervoor dat aan de eventuele scheidsrechters verplichting wordt voldaan.

verwachte inspanning

Hele seizoen vanaf mid/eind aug tot en met rustigere periode na de competitie, zo’n 2u per week.

taken

 • Indeling van de relevante teams op speelsterkte met inachtneming van de spelposities en bezetting. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de teams.

 • Inventariseren trainingsbehoefte bij de teams. Er dient dan wel door minimaal 80% van de spelers of speelsters gebruik te worden gemaakt van deze faciliteiten; Elk team bestaat bij voorkeur uit 8 personen, waarbij het laagste team uit minimaal 10 personen moet bestaan, zodat er hoger ingevallen kan worden.

 • Werving en selectie van trainers en coaches voor de teams; Evaluatie van de teamindeling halverwege het seizoen en inventarisatie van wensen, behoefte en ambities van leden voor het komende seizoen. De subcommissie breedtesportteams houdt hier rekening mee bij de teamindeling;

 • Nieuwe leden of herintredende leden, worden ingepast door de subcommissie breedtesportteams op basis van waargenomen speelsterkte.

 • Als in een voorkomend geval dispensatie aangevraagd moet worden neemt de subcommissie breedtesport hiertoe het initiatief.

 • Voeren van inhoudelijk overleg over de selectie en de lopende zaken met de (hoofd)trainers van de prestatieteams.

 • Selectie en opleiding van trainers passend bij het eigen technische programma. De voorkeur gaat uit naar trainer met een VT-opleiding. Daarna is voldoende (spel)ervaring en de intentie om een opleiding te volgen met name voor de talenten- of prestatieteams.

 • Selectie en opleiding van trainer/coaches voor de jeugdteams. Bij voorkeur coacht te de trainer, als dit niet mogelijk blijkt gaat de voorkeur uit naar een coach met een volleybal achtergrond. Als dit niet mogelijk is wordt een ouder gevraagd te coachen. Voor de senioren teams wordt gezocht naar een passende oplossing voor het coachen.

 • Halfjaarlijkse evaluatie van de lopende zaken, zoals de teamindeling, trainersselectie, coaches e.d.

 • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de teams. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar capaciteiten, maar ook naar potentiele groei mogelijkheden. Leeftijd is hierbij van ondergeschikt belang.

 • Aanstelling van een coördinerende ouder/speler die aanspreekpunt is voor de lopende zaken binnen het betreffende team.

 • Overleg met de prestatieteams senioren over de doorstroom van jeugd/senioren en het meetrainen. Ook hiervoor geldt dat er draagvlak gecreëerd wordt bij de ouders en de leden zelf.

 • Uitstroom van jeugd bij overgang naar de senioren voorkomen door jeugd te laten meetrainen met seniorenteams en de doorstroom zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

verwachte inspanning

1u per week, met uitschieters bij begin seizoen ivm aanwas leden en einde seizoen ivm concept teamindeling opstellen en concept trainingsschema

Bij escalaties uit het team kan het ook extra zijn. Ligt er aan hoe vaak dit voorkomt.

VERVULD!

Als secretaris maak je onderdeel uit van het bestuur en ben jij het contactpunt voor de ledenadministratie en de bond en zorg jij dat alle teams ingeschreven staan zowel voor de competitie als de toernooien, zorg jij ervoor dat alle leden goed in onze administratie zijn opgenomen en zorg jij samen met de penningmeester voor de facturatie van de contributie, samen met Rotterdam Basketbal zorg jij ervoor dat de planning voor het hele seizoen is afgestemd. Kortom, een onwijs belangrijke maar ook leuke positie binnen onze vereniging!

taken

 • Het verzorgen van trainingen voor de aangewezen teams, continuïteit in de trainingen aan te brengen en tijdig te zorgen voor vervanging bij eventuele afwezigheid.
 • Deelnemen aan informatieavonden en cursussen en opleidingen is voor de trainers van de prestatieteams een verplichting voor zover ze nog niet de passende opleidingen hebben genoten. Voor de overige trainers is het wenselijk.
 • Het formuleren van doelstellingen in overleg met het betreffende team voor zover het de sociale teams betreft. Het uitvoeren van de ambitie om doorstroom en aansluiting bij de top te bereiken voor zover het de prestatieteams betreft.
 • Invloed uitoefenen op de trainingsopkomst en -inzet door teams te wijzen op de verantwoordelijkheid voor hun eigen leden en naar elkaar. Niet komen trainen en spelen heeft gevolgen voor de andere teamleden. De trainer speelt hierin een belangrijke rol.
 • De trainer is aanspreekpunt voor het team en ouders voor het oplossen van knelpunten, nadat de teams eerst zelf intern hebben geprobeerd een oplossing voor het probleem te zoeken.
 • Als de trainer er met het team niet uitkomt is de coördinator van de subcommissie van het betreffende team het eerste aanspreekpunt. Die wordt geacht in goed overleg tot een oplossing te komen. De trainer heeft een belangrijke rol in de opvang van instromende jeugdleden. De prioriteit ligt bij de opvang van het jeugdlid. De wensen en behoeften van het opvangende team komen op de tweede plaats.

Verwachte inspanning
Wekelijks: per training 2u, per wedstrijd 2u en 1u extra voor andere onderdelen gedurende het hele seizoen vanaf mid/eind aug tot en met rustigere periode na de competitie.

Voor de stichting beheer Alexanderhal, waar zowel Fusion Rotterdam als Rotterdam Basketbal deel van uit maken zijn we op zoek naar een penningmeester. Als penningmeester zorg jij dat alle zaken omtrent de huur van de sporthal in orde zijn en dat er elk jaar een sluitende begroting is. Je hebt hiervoor contact met beide verenigingen en met de gemeente/Sportbedrijf Rotterdam.

Mocht het nou zo zijn dat je zelf ook ideeën hebt om bij te dragen aan het verenigingsgevoel, het succes van Fusion Rotterdam of wat ook maar voor hulp je kunt bieden, laat het dan even aan Robin weten.