Menu Sluiten

bestuur

Het bestuur van Fusion Rotterdam bestaat uit 7 personen, welke éénmaal per maand onderling vergaderen. Daarnaast legt het bestuur één maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze ALV plannen we in principe op de 2e woensdag in september, aan het begin van het seizoen.

bestuurssamenstelling

Op de ALV in september 2018 is er een vernieuwd bestuur gekozen die uit de volgende leden bestaat

  • Robin van der Aa: voorzitter.
  • Sanne Krul: secretaris (zal per 2020/2021 aftreden).
  • Ivo Hijzen: penningmeester.
  • Hein Mijland: technische zaken, vice-voorzitter.
  • Niels van Tilborgh: algemeen bestuurslid.
  • Bart van Wifferen: algemeen bestuurslid.
  • Reinier van Trigt: algemeen bestuurslid.