Menu Sluiten

bestuur

Het bestuur van Fusion Rotterdam bestaat uit 6 personen, welke éénmaal per maand onderling vergaderen. Daarnaast legt het bestuur één maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze ALV plannen we in principe op de 2e woensdag in september, aan het begin van het seizoen.

bestuurssamenstelling

Op de ALV in september 2021 is er een vernieuwd bestuur gekozen die uit de volgende leden bestaat

  • Reinier van Trigt: voorzitter.
  • Janneke Riphagen: secretaris.
  • Mike van Leeuwaarde: penningmeester.
  • Hein Mijland: technische zaken, vice-voorzitter.
  • Peter Spuijbroek: algemeen bestuurslid.
  • Fred Jeijsman: algemeen bestuurslid.